Boek Leven in balans en gewoon gelukkig zijn Ontdek ons boek: Leven in balans en gewoon gelukkig zijn

Alles in Balans

Interne communicatie verbeteren

Het succes van een bedrijf staat of valt met de (interne)communicatie. Als medewerkers onderling niet goed communiceren en dus niet voldoende verbonden zijn, hangt een bedrijf als los zand aan elkaar. Dan kan het bedrijf misschien nog een tijdje voort op zijn goede naam, maar al snel zal de interne onbalans effect hebben op het functioneren naar buiten toe. Gelukkig is het nooit te laat om de interne communicatie te verbeteren.

Mogelijke oorzaken verstoorde interne communicatie

Verstoringen in de interne communicatie hebben legio mogelijke oorzaken:

 • Onduidelijkheid bij medewerkers over hun rol of functie en de bijbehorende verantwoordelijkheden
 • Onduidelijkheid bij medewerkers over hun takenpakket
 • Onuitgesproken aannames bij alle geledingen van de organisatie
 • Onuitgesproken verwachtingen
 • Onuitgesproken teleurstellingen
 • Onvoldoende kennis van het effect van de eigen verbale en non verbale communicatie
 • En misschien wel de belangrijkste: gebrek aan werkelijke verbinding

Analyse interne communicatie

Graag helpen wij u met een analyse van de interne communicatie binnen uw organisatie. Om eerst te kijken waar de communicatie wel goed gaat en vervolgens te zoeken naar verstoringen in de onderlinge communicatie die kunnen worden opgelost. Daarna maken we in overleg met u een communicatieplan interne communicatie. Ook het verbeteren van de communicatieve vaardigheden van medewerkers kan daarvan een onderdeel zijn.

Interne communicatie verbeteren? Het antwoord zit in de medewerkers!

Het verbeteren van de interne communicatie begint bij het (opnieuw) zoeken naar de verbinding:

 • We kijken hoe medewerkers elkaar weer of beter kunnen vinden
 • We maken een plan om snel en vakkundig alle onterechte en onuitgesproken verwachtingen en aannames de organisatie uit te helpen
 • We maken een plan om duidelijkheid te verschaffen in ieders rol, functie, verantwoordelijkheden en taken
 • We helpen u duidelijke afspraken te maken over formele en structurele interne communicatie (vergaderingen, communicatie via intranet, enzovoort)
 • We kijken hoe we ruimte kunnen scheppen voor een creatieve inzet van informele communicatie (die is minstens zo belangrijk als de formele)
 • We gaan uit van de authenticiteit en de unieke kracht van iedere medewerker
 • En bovenal: Het antwoord zit in de medewerkers zelf! Hun kennis en betrokkenheid is van groot belang.

Interne balans zorgt voor extern succes. Daarom is de interne communicatie verbeteren één van de beste investeringen voor uw bedrijf. Zeker in deze tijd. De kosten zijn relatief laag en de opbrengst is van onschatbare waarde.