Boek Leven in balans en gewoon gelukkig zijn Ontdek ons boek: Leven in balans en gewoon gelukkig zijn

Alles in Balans

Een compliment vanuit je hart

Er is iets raars met het begrip verbinding. Iedereen heeft het erover, sommigen noemen zichzelf zelfs beroepsmatig verbinder. Er zijn mensen bij wie verbinding maken vanzelf gaat. Maar voor een groot deel van de mensen is werkelijke verbinding (van hart tot hart) een soort abracadabra.

Steeds vaker zijn wij tijdens coachingstrajecten bezig om mensen te leren werkelijk verbinding te maken met de ander. Het vermogen om echt verbinding te maken, of liever de vanzelfsprekendheid waarmee je dat dan doet, zien wij als één van de missie-eigenschappen die je kunt hebben als mens. Missie-eigenschappen zijn eigenschappen die je al vanaf je geboorte hebt en die horen bij jouw persoonlijke missie. Bij dat wat je hier kwam doen.

Verbinding als missie-eigenschap

Iemand die verbinding heeft als één van zijn missie-eigenschappen, gaat uit van werkelijke verbinding van hart tot hart. Waarbij je alles mag zeggen wat je voelt en wat er in je omgaat, zonder de angst door de ander veroordeeld te worden. Iemand met verbinding als missie-eigenschap deelt als vanzelf wat er speelt en wat hem of haar bezighoudt.

Als je toevallig iemand bent voor wie deze vorm van verbinding minder vanzelfsprekend is, dan kan het verdomd lastig zijn om met iemand te leven die verbinding in zijn missie heeft. Vandaar dat steeds meer mensen ons vragen ze te helpen dit te leren. Nu is het niet eenvoudig om een eigenschap aan te leren waarmee je niet geboren bent, maar het is wél mogelijk.

Leren verbinding maken

Leren verbinding maken, doen we in kleine stapjes en die zijn voor iedereen anders. Want iedereen maakt op een andere manier contact.
Eén van de mogelijke stappen op weg naar het werkelijk verbinding maken, is het geven van complimenten.
Voor iemand met verbinding in zijn missie, gaat complimenten maken vanzelf. Je ziet of ervaart iets wat je raakt of waar je van onder de indruk bent, en dat wil je graag delen, dus je spreekt het uit.

Voor mensen die niet gewend zijn in verbinding te zijn,
gaat complimenten geven niet vanzelf

Voor mensen die niet gewend zijn in verbinding te zijn, ligt dat vaak een beetje anders. Complimenten geven gaat vaak niet vanzelf, om nog maar te zwijgen van complimenten ontvangen. Wat doe jij als je een compliment krijgt? Laat je het binnenkomen, durf je te voelen wat het met je doet en bedank je de ander ervoor? Of heb je de neiging het te negeren of misschien zelfs af te zwakken?

Oprechte complimenten

Als je moeite hebt met complimenten ontvangen, is het een mooie stap om te beginnen met het géven van complimenten. Maar dan wel oprecht. Een compliment dat niet uit de grond van je hart komt, tellen we niet mee.

Een compliment dat niet uit de grond
van je hart komt, tellen we niet mee


Vol goede moed ging één van onze coachingsklanten hiermee aan de slag. Om uiteindelijk terug te komen met de boodschap dat het moeilijker was dan hij dacht.
Vooral dat oprechte bleek lastig. Hij merkte opeens dat, als hij dan een compliment gaf, hij er eigenlijk ook wel iets voor terug verwachtte. Goed opgemerkt, want dat is dus een typisch kenmerk van complimenten geven vanuit je hoofd.

Vandaar dat er ook mensen zijn die
achterdochtig worden van complimenten...

Vandaar dat er ook mensen zijn die achterdochtig worden van complimenten, omdat ze denken dat er altijd een bijbedoeling is… En dan is het dus de kunst te herkennen of het compliment dat je krijgt uit iemands hart komt of uit het hoofd. En vervolgens, of jij het compliment dat de ander uit het hart geeft, ook in je eigen hart kunt ontvangen. Pas op dat moment is er sprake van werkelijke verbinding.
En zo zijn er nog een heleboel stapjes op weg naar verbinding. Maar misschien komen die nog een andere keer…