Boek Leven in balans en gewoon gelukkig zijn Ontdek ons boek: Leven in balans en gewoon gelukkig zijn

Alles in Balans

Ik doe maar wat (deel 2)

De vorige keer hadden we het over een relatie tussen iemand die alles plant en iemand die ‘maar wat doet’. De één heeft vaak niet zo’n plan maar beweegt steeds mee met zijn omgeving en dan vooral met degene die het hardst aan hem trekt. Terwijl de ander juist de hele dag vol plant, ook voor de gezinsleden. Lekker efficiënt, dan weet je waar je aan toe bent. Vaak werkt dat niet zo lekker samen. En het grappige is dat dit twee totaal verschillende uitingen kunnen zijn van één en dezelfde aangeleerde eigenschap, namelijk de behoefte aan erkenning en waardering.

In de mensbenadering waar wij mee werken, maken we onderscheid tussen aangeleerde eigenschappen, die wij drijfveren noemen, en aangeboren eigenschappen. Die laatste noemen wij ook wel missie-eigenschappen, omdat ze deel uitmaken van jouw persoonlijke missie. Dat wat je hier op aarde komt doen.

Behoefte aan erkenning en waardering hebben we allemaal

De behoefte aan erkenning en waardering is een vaak voorkomende drijfveer. Even voorop gesteld, op zich hebben we die behoefte allemaal. Een bepaalde mate van erkenning en waardering van je omgeving is zelfs cruciaal voor een gezonde ontwikkeling. Maar als hier al op jonge leeftijd te weinig aan is voldaan, kan het zijn dat de behoefte een eigen leven gaat leiden of sterker nog, jouw leven gaat bepalen. 
In het voorbeeld is dat heel duidelijk. De één voegt zich als vanzelf naar de wensen van de meest sturende persoon of personen in zijn omgeving, om te voorkomen dat hij (weer) het gevoel krijgt dat hij afgewezen wordt. En de ander zorgt dat alles goed voor elkaar is en dat er niks fout kan gaan, om te laten zien wat ze allemaal kan. Zodat haar omgeving haar (eindelijk) ziet staan. Allebei dus vanuit een sterk aanwezige behoefte aan erkenning en waardering.

Behoefte aan vrijheid

Maar waarom ziet dat er dan bij allebei zo anders uit? Alsof ze als het ware tegenpolen zijn? Dat kan aan verschillende dingen liggen, en één daarvan is dat ze waarschijnlijk verschillende missie-eigenschappen hebben. We hebben bijna allemaal meerdere drijfveren en als het goed is ook meer dan één missie-eigenschap. Maar er is er altijd wel één die heel sterk aanwezig is.
Stel nou dat de man in ons voorbeeld een sterke behoefte aan vrijheid heeft als één van zijn aangeboren (missie-)eigenschappen. Dan is het belangrijk voor hem dat hij niet teveel beperkt wordt in de dingen die hij doet. Jammer genoeg echter, worden missie-eigenschappen in de loop van de tijd nog al eens overschaduwd door drijfveren. En dan kan het zijn dat iemand niet of nauwelijks meer beseft dat hij eigenlijk heel gelukkig zou worden van een klein beetje meer gevoel van vrijheid. Maar wat bij zo iemand altijd overeind blijft, is dat hij anderen hetzelfde wenst. Want ook al is zijn eigen vrijheid misschien in het gedrang gekomen, hij zal nooit anderen in hun vrijheid beperken. Vandaar dat hij zich liever voegt naar hun agenda dan dat hij anderen vraagt zich naar zijn schema te voegen.

Kind zijn

Dit in tegenstelling tot zijn partner. Zij vindt het heerlijk om lijstjes te maken en strakke planningen, ook voor anderen. Wat zij echter waarschijnlijk ook vergeten is, of wat ze misschien wel nooit besefte, is dat haar belangrijkste missie-eigenschap ‘kind zijn’ is. Ze heeft een aangeboren drang om dansend door het leven te gaan, de tijd te vergeten, de gebaande paden te verlaten en op onderzoek uit te gaan. Maar als kind is ze zo vaak op haar vingers getikt, dat ze die eigenschap heeft afgeleerd. Sterker nog, ze heeft het ingeruild voor gedrag dat het tegenovergestelde laat zien. Ze laat zien dat ze wél op tijd kan komen en zich wél aan een planning kan houden, heel goed zelfs! En daar krijgt ze een hoop erkenning en waardering voor.
Maar maakt het haar gelukkig? Waarschijnlijk alleen op de korte termijn. Want als je diep in haar hart kijkt, is zij eigenlijk degene die het liefst ‘maar wat’ doet. Gewoon zonder plan.

Stel dat je je missie hier op aarde een eerlijke kans zou geven?

Maar wat je gedurende zoveel jaren zo zorgvuldig hebt aangeleerd, leer je vaak niet zomaar weer af. Toch kan het wel. 
Want stel je eens voor als dit stel hun sterkste aangeboren eigenschappen en daarmee hun missie hier op aarde een eerlijke kans zou geven? 
Als ze het aandurven die neiging om met anderen mee te bewegen en de drang naar perfectie een flinke schop te geven.
Dan zou zijn drang naar vrijheid wel eens heel goed te combineren kunnen zijn met haar talent van pionieren die hoort bij de eigenschap kind zijn. Er gaat een hele nieuwe wereld voor ze open.

Lees ook 'Ik doe maar wat' (1)