Boek Leven in balans en gewoon gelukkig zijn Ontdek ons boek: Leven in balans en gewoon gelukkig zijn

Alles in Balans

Ruim baan voor jouw persoonlijke missie!
Deel 4: Authenticiteit

Het is nog steeds een verwarrende tijd waarin we voorlopig nog niet weten waar we aan toe zijn. Als gevolg zie je dat mensen krampachtig bezig zijn gelijkgestemden te vinden. Maar hoe groter de chaos, hoe lastiger dat is. Als het gaat om de coronacrisis heb je waarschijnlijk allang ontdekt dat er uiteindelijk niemand is die er precies hetzelfde over denkt als jij. Misschien omdat de echte logica inmiddels ver te zoeken is. Meer dan ooit is het tijd om je houvast niet te zoeken in iets buiten jou zelf maar te vertrouwen op dat wat jou van binnen voedt: jouw eigen persoonlijke missie, met de bijbehorende aangeboren (missie)eigenschappen. In het vierde en laatste deel van deze serie belichten we de eigenschap authenticiteit. Een mooie eigenschap die, als ie niet begrepen wordt, voor veel verwarring kan zorgen. Zowel bij jezelf als bij de ander.

Authenticiteit is in. Zo in, dat je, als je niet uitkijkt, een hekel kunt gaan krijgen aan het woord. Ook op tv hebben ze het ontdekt. Talkshows en realityprogramma’s zitten vol met mensen die interessant zijn vanwege hun zogeheten authenticiteit. Vaak mensen die anders zijn dan gemiddeld en die dat afwijkende eigenwijze deel van zichzelf lijken te gaan cultiveren. Zodat het een image wordt, een rol die ze spelen, om aan de hooggespannen verwachtingen van de kijker en de tv-producent te blijven voldoen. Van werkelijke authenticiteit is dan al snel geen sprake meer; een enkeling daar gelaten.

Je krijgt het idee dat authentiek staat voor
vreemd of apart of op zijn minst afwijkend

Bovendien wordt ons het idee opgedrongen dat authentiek staat voor vreemd of apart of op zijn minst afwijkend, terwijl het dat niet per se hoeft te zijn. Iemand die authentiek is laat zich niet of nauwelijks beïnvloeden of sturen door de verwachtingen van zijn omgeving en de maatschappij. En inderdaad kan dat betekenen dat je gedrag daardoor afwijkt van het gemiddelde. Maar dat is nooit een doel op zich, want zodra het dat wordt, is de authenticiteit verdwenen.

Puur en eerlijk

Als authenticiteit één van jouw missie-eigenschappen is, dan houd je waarschijnlijk van puur en eerlijk. Dan ben je oprecht en ga je er, zonder dat je je daar misschien bewust van bent, vanuit dat anderen dat ook zijn. Je hebt waarschijnlijk een hekel aan maniertjes en bent allergisch voor mensen die een rol spelen. Dat heb je vaak ook meteen in de gaten. Dat laatste heb je wellicht in de loop der jaren geleerd, nadat je er, in je naïviteit, een aantal keren vanuit was gegaan dat iemand oprecht was, terwijl dat later niet zo bleek te zijn.
Grote kans dat je een hekel hebt aan opsmuk, aan feestjes met kledingvoorschriften en aan alle situaties waar je niet gewoon jezelf kunt zijn. 

Mensen spelen geen rollen omdat ze
zichzelf niet zouden wíllen zijn

Mensen spelen overigens geen rollen omdat ze zichzelf niet wíllen zijn. Vaak geeft het toch een (schijn)veilig gevoel om naar de buitenwereld een masker op te zetten.
Als jij authenticiteit in je missie hebt en je hebt een partner die dat niet heeft, dan is het van groot belang dat hij of zij het masker kan afzetten in het contact tussen jullie twee. Als dat contact niet puur en echt is en als je partner niet helemaal zichzelf kan zijn bij jou, dan zal de weerstand die jij van nature voelt tegen alles wat onwaarachtig is, uiteindelijk te groot worden om de relatie in stand te houden.
Overigens kan het heel goed zijn dat de relatie ooit wel begon met een rol of een spelletje van de ander. Trucjes, maniertjes en spelletjes maken immers vaak deel uit van het spel der verleiding. En omdat bij het verliefd worden je biologische deel minstens zo’n grote rol speelt als je bewustzijnsdeel, kan het heel goed zijn dat je onbewust valt voor iemands trucjes. In de natuur is het niet anders. Daar verleiden dieren elkaar ook met paringsdansen en andere verleidingsspelletjes. Maar als het goed is, krijgt in een later stadium het bewustzijnsdeel de overhand in je relatie. En iemand met authenticiteit verlangt dan vaak naar meer echtheid en puurheid. Ook als het gaat om de seksualiteit. 

Onbegrepen

Met authenticiteit in je missie ben je automatisch minder ‘aangepast’ dan de meeste mensen. Je bent gewoon jezelf en denkt er vaak niet eens aan om gewenste antwoorden te geven of gewenst gedrag te laten zien. Omdat veel anderen dat wel doen, kan het zijn dat je je, als het gaat om communicatie, nog wel eens onbegrepen voelt. Je zegt oprecht wat je voelt en wat er in je opkomt en de ander ervaart het als ‘hard’ of confronterend of hoort er een oordeel in. Terwijl jij er waarschijnlijk niets mee bedoelt. Je kunt soms gewoon oprecht verbaasd zijn over dingen die voor anderen vanzelfsprekend lijken en dat spreek je simpelweg uit, zonder daar altijd iets van te vinden. En dan is het best lastig als anderen jouw oprechtheid als aanval ervaren. Als je dit herkent, en het overkomt je vaak, kan het helpen om op zo’n moment te beseffen dat jouw authenticiteit je parten speelt. Jij kunt gewoon niet anders dan jezelf zijn en dat is soms confronterend voor anderen die gewend zijn zich aan te passen. Het helpt al als je hier rekening mee houdt in je woordkeus en er vaker voor kiest om eerst een vraag te stellen. Voordat je dus spontaan jouw verbazing uit op een manier die anderen als aanvallend beschouwen.

De invloed van drijfveren

Volgens onze mensbenadering heeft iedereen een eigen volkomen uniek pakketje aan aangeboren eigenschappen (die wij missie-eigenschappen noemen) en aangeleerde eigenschappen (die wij drijfveren noemen). Het mooie is dat we daarmee ieders plaatje (vrijwel) volledig in beeld kunnen brengen en dat is gelijk ook het ingewikkelde. Want de manier waarop jouw missie-eigenschappen naar buiten komen, hangt voor een belangrijk deel af van de drijfveren die daar tegenover staan. En dat is bij iedereen anders. 

Je zou de ander het gevoel kunnen geven dat
je hem jouw normen en waarden opdringt


Stel dat jij authenticiteit in je missie hebt en je hebt daarnaast, ‘normen en waarden’ als één van je drijfveren, dan hang je waarschijnlijk erg aan jouw eigen visie op ‘hoe het hoort’ in de maatschappij. Vanuit je authenticiteit ben je gewend de dingen onomwonden uit te spreken en te zeggen waar het op staat. Op die manier kun je de ander het gevoel geven dat zijn mening er niet toe doet en dat jij hem jouw normen en waarden opdringt.
De drijfveer ‘Doelen stellen’ kan er in combinatie met Authenticiteit voor zorgen dat je wel heel rücksichtslos op je doel afstevent, terwijl de drijfveer ‘Alles willen begrijpen’ maakt dat je op een niet zachtzinnige manier steeds de vinger op de zere plek legt. Onder invloed van deze drijfveren, word je met jouw authenticiteit een soort spotlight waar mensen soms liever voor wegduiken. Op het moment dat je dit beseft, kun je je communicatie aanpassen of, nog mooier, eens onderzoeken in hoeverre deze drijfveren jou nog dienen.
Een drijfveer die jouw authenticiteit niet versterkt, maar eerder belemmert, is ‘Behoefte aan erkenning en waardering’. Als je daar erg gevoelig voor bent, dan kun je bijvoorbeeld nog heel lang een relatie of vriendschap in stand houden met iemand die voor jouw gevoel niet echt of puur is. Ondanks dat je niet helemaal jezelf kunt zijn, houd je de situatie in stand vanuit de angst om niet meer lief, aardig of gewaardeerd te zullen worden.

Authentiek of spontaan

We hadden het al even over iemand met authenticiteit die verleid wordt door iemand die een rol speelt. Andersom kan natuurlijk ook. Stel dat je authenticiteit in je missie hebt en je wilt op de versiertoer. Alle kans dat je dan geen trucjes inzet en geen spelletjes speelt maar gewoon oprecht het gesprek aangaat en vertelt wat je voelt en ervaart bij de ander. Authentieke mensen hebben vaak een spontane manier van contact maken en van versieren. Omdat we (ook) relatiecoaching bieden, kijken we graag naar datingprogramma’s op tv. Daarin zien we veel dingen die we herkennen vanuit de coaching. En hoewel we niet graag in man-vrouw-denken vervallen, valt het ons op dat veel mannen zeggen een spontane vrouw te willen, terwijl ze, als ze een echte spontane (lees authentieke) vrouw tegenover zich krijgen, vaak niet weten waar ze het moeten zoeken. Zo iemand is niet voorspelbaar en zit vol verrassingen. Dan is een gespeelde spontaniteit voor veel mannen toch vertrouwder omdat ze dan weten waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten. 

Arjen over authenticiteit:

“Ik voel me niet erg aangetrokken tot mensen die een rol spelen of maniertjes hebben. Vroeger al, begreep ik nooit waarom alle jongens als een blok vielen voor een bepaald meisje, terwijl ik voortdurend werd afgeleid door haar maniertjes. Een vrouw kan er prachtig uitzien, maar zodra ze maniertjes of trucjes gaat inzetten om jou om haar vinger te winden, ben ik weg. Terwijl veel mannen juist meegaan in het spel en gebiologeerd zijn door de maniertjes van sommige vrouwen, is het nooit één vrouw gelukt om daarmee vat op mij te krijgen. Hetzelfde geldt voor mensen in de zakenwereld die zich een houding of een manier van doen hebben aangemeten waarmee ze indruk denken te maken op hun omgeving. Vaak hoort er ook een bepaalde manier van praten bij die onmiddellijk zorgt voor ongelijkwaardigheid. En dat is iets waar ik allergisch voor ben. Als mensen een machtsspelletje met mij gaan spelen, dan ga ik daar nooit in mee. Ik laat me niet uitdagen en blijf altijd mezelf. En het grappige is dat het machtsspel dan vaak meteen stopt. Dan wordt het masker afgezet en is een echt gesprek mogelijk van mens tot mens.”


Judith over authenticiteit:

“Ik denk dat ik een jaar of 15 was, toen ik me opeens realiseerde dat niet alles wat je bij de mensen ziet ‘echt’ hoeft te zijn. Ik zag in een horecagelegenheid een meisje dat ik kende van school. Ze was behoorlijk populair en eerlijk gezegd keek ik ook wel een beetje tegen haar op. Van een afstandje keek ik naar hoe ze zich gedroeg tegenover haar gezelschap en ik ‘zag’ als het ware opeens dat dat zogenaamde zelfvertrouwen een masker was, een rol die ze speelde. Door alles heen zag ik haar enorme onzekerheid. Het was een schokkende ontdekking die me nog heel vaak in verwarring heeft gebracht: er is dus blijkbaar verschil tussen wat mensen zijn en wat ze laten zien. In de loop van de jaren werd ik er steeds beter in om echt van onecht te onderscheiden. Het is een tweede natuur voor mij geworden om rollen en maskers van mensen compleet te negeren en meteen door te dringen tot iemands pure ziel. Als diegene dat toelaat, tenminste. Want als dat niet het geval is, dan vind ik het moeilijk om met zo iemand om te gaan. Tegelijkertijd ervaren sommige mensen mij als bedreigend omdat ik ze niet bevestig in hun spel of rol. Dat heb ik lange tijd lastig gevonden, maar inmiddels zie ik in dat dat vanuit hun standpunt begrijpelijk is en heb ik geaccepteerd dat het erbij hoort.” 

Zit Authenticiteit in jouw missie?

Als authenticiteit een eigenschap is die een belangrijk deel vormt van jouw persoonlijke missie, dan zul je waarschijnlijk een aantal van onderstaande uitingen herkennen. 

  • Je houdt van transparantie en hebt vaak ook weinig geheimen voor anderen
  • Je bent eerlijk en oprecht en gaat ook altijd uit van eerlijkheid bij anderen
  • Je hebt een voorkeur voor puur 
  • Je houdt van natuurlijk (bijvoorbeeld niet teveel make up, liever grijs haar dan geverfd, liever een wilde dan een strakke tuin, enzovoort)
  • Je houdt er niet van als mensen een rol spelen en het kan goed zijn dat je ook een hekel hebt aan rollenspelen bij trainingen

Over missie-eigenschappen

In onze zelf ontwikkelde mensbenadering, gaan wij er vanuit dat iedereen hier is gekomen met een persoonlijke missie. En bij die missie hoort een (uniek) rijtje aangeboren eigenschappen die wij missie-eigenschappen noemen. Die eigenschappen heb je al vanaf je geboorte en je zult ze altijd bij je houden. Al kunnen ze in de loop van je leven ondergesneeuwd raken door je aangeleerde eigenschappen, die wij drijfveren noemen. Missie-eigenschappen zijn eigenschappen die rechtstreeks afkomstig zijn uit de bron, door sommigen ook wel God genoemd. Denk bijvoorbeeld aan Vreugde, Vrede, Liefde en Overvloed. Iedereen heeft een eigen uniek setje met missie-eigenschappen, dat zich overigens kan uitbreiden door persoonlijke groei. Niet omdat er dan één bijkomt, maar omdat je aangeleerde eigenschappen aflegt, waardoor je missie-eigenschappen weer de ruimte krijgen. In deze serie artikelen beschrijven we de vijf missie-eigenschappen die de meeste invloed hebben op ons dagelijks leven in deze maatschappij: Vrijheid, eenheid, verbinding, kind zijn en authenticiteit.