Boek Leven in balans en gewoon gelukkig zijn Ontdek ons boek: Leven in balans en gewoon gelukkig zijn

Alles in Balans

Dat eeuwige loslaten...

Wij krijgen het zo vaak te horen tijdens de coaching: ‘Ja, ik weet het, ik moet het loslaten,’ of: ‘Zeg alsjeblieft niet dat ik het moet loslaten, want dat heb ik al zo vaak geprobeerd...’.

Wij zullen je inderdaad niet adviseren om iets los te laten, simpelweg omdat loslaten geen bewuste actie is. Het is niet iets wat je bewust kunt doen.

Loslaten is geen activiteit
Je merkt het pas als het al gebeurd is 

Een bal die je in je hand hebt, kun je bewust loslaten en laten vallen. Maar dat geldt niet voor de dingen in je leven waar je steeds tegenaan loopt en waarmee je keer op keer in gevecht bent. Loslaten van moeilijke dingen in je leven, is iets waarvan je op een gegeven moment constateert dat het blijkbaar gebeurd is. Achteraf dus. Als vanzelfsprekend gevolg van een bewustwordingsproces dat je stap voor stap hebt doorlopen.

Loslaten is toestaan

Loslaten is eigenlijk vooral toestaan. Laten zijn wat is, verwelkomen wat er op je pad komt. Om te kunnen toestaan of loslaten, moet je alle stadia van bewustzijn hebben doorlopen: Dat betekent herkennen, erkennen, accepteren, toestaan en omarmen.

Loslaten is geen activiteit, er is ook geen kracht voor nodig. Dit in tegenstelling tot vasthouden, dat vraagt kracht en energie. Je kunt vasthouden aan wensen, aan gewoontes, aan ideeën, aan mensen, aan relaties, aan spullen, enzovoort. Dat gaat vaak gepaard met oordelen over hoe het volgens jou zou moeten en frustraties omdat het niet op die manier gaat.

Accepteren dat het niet lukt

Soms is loslaten ook gewoon accepteren dat je iets dus niet kunt loslaten. Toestaan dat het er is. Je pijn of verdriet omarmen en met compassie kijken naar jezelf.

Want in feite kun je nooit iets verkeerd doen. Het gaat altijd om de ervaring. Je hoeft niet bang te zijn voor een god of hogere macht die over jou oordeelt. Je bent hier om ervaring op te doen en elke ervaring is er één.

Loslaten is geen trucje om iets te bereiken. Je hebt het vast wel eens naar je hoofd gekregen: ‘Als je loslaat, dan gebeurt het vanzelf, dat zul je zien...’.

Maar nogmaals: loslaten is geen activiteit. Je merkt het pas op als het al gebeurd is.

Als er iets is wat je moeilijk los kunt laten, heeft het weinig zin om naar een oplossing te zoeken. Dat waar je je (nu nog) tegen verzet, mag er gewoon helemaal zijn, volledig. Ook al bestempel jij het als negatief. Het mag er zijn. En alles is neutraal totdat jij er een stempel op zet. Wees lief voor jezelf en laat het er zijn.

Niet negeren

Loslaten is niet het negeren van de dingen waar je last van hebt. Mensen roepen:  "joh, laat het los, dat heb ik ook gedaan ..." maar bedoelen in feite dat ze zich erbij hebben neergelegd. Maar dat is niet hetzelfde als accepteren. En accepteren is nog maar de derde stap in het bewustwordingsproces.

Als je iets echt voor de volle honderd procent wilt accepteren, betekent dat dat je het ook helemaal toestaat en omarmt. Het mag er zijn. Jij hebt er geen oordeel (meer) over. Op dat moment is loslaten geen kunst meer. Dan is het in feite al gebeurd. En dát is het moment dat je ook in staat bent om het cadeautje erin te zien. Vaak een waardevol inzicht en een les waar je iets aan hebt voor de rest van je leven.

 (Uit: Leven in balans, en gewoon gelukkig zijn)

 (Foto: Ankush Minda)