Boek Leven in balans en gewoon gelukkig zijn Ontdek ons boek: Leven in balans en gewoon gelukkig zijn

Alles in Balans

Ruim baan voor jouw persoonlijke missie!

Deel 2: Verbinding en Eenheid

Meer dan ooit, is het tijd om je leven te leven zoals het bedoeld is, om ten diepste jezelf te zijn en jouw eigen persoonlijke missie te volgen. In deel 2 van deze serie over missie-eigenschappen, ofwel eigenschappen die horen bij je persoonlijke missie, bespreken we de eigenschappen Verbinding en Eenheid. Twee eigenschappen die dichtbij elkaar lijken te liggen en die soms ook met elkaar verward worden, maar die toch wezenlijk verschillen van elkaar.

Je missie (en de eigenschappen die daarbij horen) draait bijna altijd om iets wat jij zelf heel gewoon vindt. En het leuke is dat de mensen om je heen het vaak wel weten, of er in elk geval een idee van hebben. Als je aan zeven verschillende mensen vraagt wat zij speciaal aan jou vinden en waarom ze graag bij je zijn of met je werken, dan zul je zien dat hun antwoorden in wezen weinig verschillen.

Een van de belangrijkste kenmerken is dat het vanzelf gaat

‘Jij hebt altijd zulke leuke originele ideeën’, zeggen ze bijvoorbeeld, of  ‘Ik kan zo gemakkelijk met je praten’. Waarschijnlijk vind je dat zelf niets bijzonders, het gaat immers gewoon vanzelf. En dat is ook meteen één van de belangrijkste kenmerken van handelen vanuit jouw persoonlijke missie: dat het vanzelf gaat. Sterker nog: je missie is iets wat je niet niet kunt doen. Zelfs al ben je nog zo moe en afgepeigerd, het lichtje van jouw missie blijft altijd branden, al is het soms (tijdelijk) op een laag pitje. En de vraag is dus: welke eigenschappen staan bovenaan in jouw missie? Is Verbinding daarbij, of Eenheid, of misschien wel allebei?

Verbinding

Als verbinding één van jouw (belangrijkste) missie-eigenschappen is, dan ligt de wereld voor je open. Alle opleidingen en diploma’s van de wereld kunnen niet op tegen het vermogen daadwerkelijk verbinding te kunnen maken met anderen. Netwerken, in de officiële betekenis van het woord, heb je niet nodig, want contact maken met mensen is voor jou vanzelfsprekend. Je doet het als vanzelf, de hele dag. Het kost je geen enkele moeite. Sterker nog: je vindt contacten zonder het gevoel van werkelijke verbinding eigenlijk niet de moeite waard. Verbinding is in jouw relaties een belangrijke voorwaarde. Daarom is de kans ook groot dat je je regelmatig eenzaam voelt. Er zijn namelijk niet zo heel veel mensen met Verbinding bovenaan de lijst van missie-eigenschappen. De meeste mensen vinden het zelfs eng om te delen wat er werkelijk in ze omgaat (iets wat een voorwaarde is voor echte verbinding). Een liefdesrelatie hebben met iemand die verbinding niet als missie-eigenschap heeft, is bijzonder moeilijk als die eigenschap bij jou bovenaan staat. Je zult altijd vergeefs op zoek blijven naar die werkelijke diepe verbinding.

Kanalen open

Verbinding betekent in feite niets meer en niets minder dan dat de kanalen openstaan. Een tunnel of een brug  is een verbinding tussen twee oevers. Ook als er niemand over de brug of door de tunnel gaat; dan is het nog steeds een verbinding. Verbinding is niet hetzelfde als contact in de zin van iets met elkaar uitwisselen. Het zegt vooral dat de weg open is om iets te delen van hart tot hart.

Contact kan bestaan zonder dat er verbinding is. Dan worden er woorden uitgewisseld, puur vanuit het hoofd, vanuit het denken.

Wat is echte verbinding?

Maar hoe weet je nu of er daadwerkelijk verbinding is? Als het goed is, voel je dat, maar je kunt het ook checken. Er is sprake van verbinding als het contact met de ander gebaseerd is op een gevoel van gelijkwaardigheid. Als er verbinding is tussen twee mensen, dan kun je frank en vrij, zonder emoties, praten over je gevoelens, emoties, gedachten en ideeën, zonder angst daarvoor veroordeeld te worden.

Je voelt je voldoende veilig. Zowel jij als de ander gebruikt zijn inlevingsvermogen en kan luisteren zonder te oordelen, onderwijl controlerend of je de ander daadwerkelijk verstaat.

Emoties kunnen de verbinding ruw doorbreken

Emoties kunnen die verbinding ruw doorbreken. Zodra er emoties om de hoek komen kijken, bij jou of bij de ander, kan de verbinding in één klap verdwenen zijn. Dat wil zeggen, als degene met emoties zich aan die emoties hecht. Zodra je één wordt met je emoties, verbreek je namelijk de verbinding met jezelf (je hart) én met de ander.

Alleen als je in staat bent de emotie (zonder oordeel) op te merken, als je met aandacht bij je emotie kan zijn, zonder je erin te verliezen, kan de verbinding met je hart en met de ander blijven bestaan. Als je op die manier, in verbinding met elkaar, emoties kunt ervaren en delen, heeft dat een helend effect voor allebei.

Groeien in verbinding

Net als alle andere missie-eigenschappen, kun je ook de missie-eigenschap Verbinding (verder) ontwikkelen. In aanleg zijn alle missie-eigenschappen namelijk al in jezelf aanwezig. Maar je komt op de wereld met je eigen palet, waarbij een bepaald setje eigenschappen eruit springen. Zodra jij gaat groeien en je gaat ontwikkelen, door jouw missie-eigenschappen te voeden (en jouw persoonlijke missie te volgen), maak je als het ware de grond waarop jij leeft nog vruchtbaarder. Dan zullen ook de zaadjes van de minder prominente eigenschappen langzaam maar zeker wakker worden en zich gaan ontkiemen. Dit is het onherroepelijke gevolg van werken aan een hoger bewustzijn.

Het is de moeite waard om jezelf alle ruimte te geven voor groei en bewustwording. Het zal je leven alleen maar mooier en rijker maken.

Eenheid in je missie

Een missie-eigenschap die dichtbij Verbinding lijkt te liggen, maar uiteindelijk toch wezenlijk anders is, is Eenheid. Wat je vaak ziet bij mensen die Eenheid hebben als belangrijke missie-eigenschap, is het verlangen om te delen. Of het nu met je partner is of met je vrienden of vriendinnen, je deelt graag wat je bezighoudt. Soms (en nu komt het verschil) gaat het nog niet eens zozeer om de inhoud maar is het feit dát je iets deelt al genoeg.

Ook begrippen als sámen en samen dingen doen, zijn vaak belangrijk voor mensen met eenheid als missie-eigenschap. Samen zijn met het gezin, samen dingen ondernemen. Maar ook samen met collega’s iets tot stand brengen. Sommige mensen voelen zich het beste met anderen om zich heen en voelen zich vooral samen met anderen in staat om iets neer te zetten.

Vriendschappen zijn vaak gebaseerd op gezamenlijke interesses

Wat je vaak ziet bij mensen die eenheid in hun missie hebben, is dat ze veel contacten en vriendschappen hebben die gebaseerd zijn op gezamenlijke interesses of herinneringen. Ze houden bijvoorbeeld nog jaren contact met een groep jeugdvrienden of –vriendinnen of delen de liefde voor bijvoorbeeld een bepaalde sport.

Het is belangrijk om in je dagelijks leven voldoende aandacht te geven aan je missie-eigenschappen.  Mensen met eenheid in hun missie, moet je bijvoorbeeld niet de hele dag alleen op een kamertje laten werken. Die moeten regelmatig onder de mensen zijn om samen iets neer te zetten, of op zijn minst te kunnen delen waar ze mee bezig zijn.

Aandacht geven aan (één van) je missie-eigenschappen, geeft je weer energie. Dus als je te lang in je eentje achter je bureau hebt gezeten en je energieniveau raakt beneden peil, dan kan het helpen als je even iemand opzoekt. Bijvoorbeeld om een praatje te maken of wat informatie uit te wisselen. Of om samen een nieuwe taak op te pakken. Als je maar even dat gevoel van samen zijn of delen hebt, dan zit je vaak alweer op je stroom.

Verbinding versus eenheid

Het gebeurt vaak dat mensen in de veronderstelling zijn dat zij of bijvoorbeeld hun partner Verbinding hebben als missie-eigenschap; terwijl er in feite sprake is van de missie-eigenschap Eenheid.

‘Hoe kan het dat ik geen verbinding voel met mijn partner,’ krijgen we dan te horen, ‘terwijl hij juist een kei is in verbinden. Hij is altijd bezig zijn kennis te delen en doet niets liever dan samen met vrienden of familie leuke dingen ondernemen.’

Maar je kunt dus prima delen zonder dat er verbinding is. Zo zijn veel vriendschappen gebaseerd op gedeelde interesses of een gezamenlijk verleden. De liefde voor een bepaalde voetbalclub, op dezelfde basisschool gezeten, opgegroeid in hetzelfde dorp, liefde voor kunst, passie voor koken, enzovoort.

Dan wordt een beroep gedaan op het vermogen tot daadwerkelijke verbinding

Contacten of vriendschappen die voortkomen uit zo’n gedeelde interesse of ervaring, kunnen vaak jaren bestaan. Totdat opeens bij de één de interesse wegvalt voor die specifieke bezigheid of hobby. Of tot het moment dat één van de twee in zijn leven te maken krijgt met een ingrijpende gebeurtenis, waardoor er behoefte is aan echt begrip en onvoorwaardelijke steun. Dan wordt een beroep gedaan op het vermogen tot daadwerkelijke verbinding. En dat is een relatie die altijd vooral (of alleen) gebaseerd is geweest op het gevoel van eenheid niet altijd mogelijk.

Als er verbinding is van hart tot hart, dan kunnen verschillen van mening en zelfs verschil in normen & waarden eenvoudig overbrugd worden. Maar andersom werkt dat niet. Als je (alleen) dezelfde interesses deelt, is het maken van werkelijke verbinding, van hart tot hart, niet altijd vanzelfsprekend.

Een vermomde drijfveer

Er is overigens niet altijd sprake van een missie-eigenschap als je graag en veel contact maakt met anderen. Het kan ook zijn dat je wordt geleid door een drijfveer. In onze mensbenadering zijn drijfveren de aangeleerde eigenschappen die jou laten zijn wie je denkt te moeten zijn in deze maatschappij. Ze bieden je een masker en laten niet zien wie je werkelijk bent. Daarom kosten ze uiteindelijk ook meer energie dan ze opleveren. Veel mensen hebben een sterke drijfveer ‘Erkenning en waardering’. En uit die behoefte kan het bijvoorbeeld gebeuren dat je (over)actief al je contacten onderhoudt. Vanuit een diep verlangen om aardig of lief gevonden te worden. Dan kun je evengoed nog de missie-eigenschap Verbinding en/of Eenheid hebben, maar dan is het de kunst om bij alles wat je doet eerlijk naar jezelf te kijken en je af te vragen of je handelt vanuit je missie (dus moeiteloos) of vanuit je drijfveer.

Dipje? Doe iets met je missie!

Ben je door je energie heen, zit je even in een dip? Ga iets doen met één van je missie-eigenschappen. Is dat Verbinding? Zoek even contact met iemand van wie je weet dat je direct verbinding hebt. Een moment van verbinding van hart tot hart, doet de energie weer stromen. Is Eenheid jouw belangrijkste missie-eigenschap? Spreek na werktijd af met die mensen die je meteen dat gevoel van samenzijn geven. Zodra je in je missie zit, gaat alles immers weer vanzelf!

Zit verbinding in jouw missie?

Als verbinding één van de eigenschappen is die een belangrijk deel vormen van jouw persoonlijke missie, dan zul je waarschijnlijk een aantal van onderstaande uitingen herkennen.

 • Je hebt behoefte aan diep contact, van hart tot hart, als het ware contact op zielsniveau
 • Je houdt niet van oppervlakkigheid, het is voor jou belangrijk dat gesprekken ‘ergens over gaan’
 • Het delen van wat er in je omgaat (je gedachten, gevoelens en emoties) is voor jou een heel natuurlijk iets
 • Je bent er goed in een situatie te creëren waarin mensen gelijkwaardigheid ervaren en zich veilig voelen, omdat er geen oordeel is en je je niet (snel) laat overnemen door je emoties.
 • Omdat er niet veel mensen zijn met Verbinding als belangrijke of overheersende missie-eigenschap, is de kans groot dat je je vaak eenzaam voelt omdat je met maar weinigen écht iets kunt delen.
 • Als Verbinding bovenaan staat in jouw missie, is het heel moeilijk (zo niet onmogelijk) een liefdesrelatie te hebben met iemand die dat niet heeft.
   

Zit Eenheid in jouw missie?

Als eenheid één van de eigenschappen is die een belangrijk deel vormen van jouw persoonlijke missie, dan zul je waarschijnlijk een aantal van onderstaande uitingen herkennen.

 • Het begrip samen is heel belangrijk in jouw leven
 • Je zoekt graag mensen op met dezelfde interesses
 • Je voelt je fijn tussen mensen met wie je bijvoorbeeld een verleden deelt, of dezelfde herinneringen. Waarschijnlijk heb je één of meer vriendengroepjes met wie je al jaren afspreekt
 • Je voelt je als een vis in het water op feestjes met mensen die je kent
 • Je wordt door je omgeving gezien als een sociaal iemand

 

Over missie-eigenschappen

In onze zelf ontwikkelde mensbenadering, gaan wij er vanuit dat iedereen hier is gekomen met een persoonlijke missie. En bij die missie hoort een rijtje aangeboren eigenschappen die wij missie-eigenschappen noemen. Die eigenschappen heb je al vanaf je geboorte en je zult ze altijd bij je houden. Al kunnen ze in de loop van je leven ondergesneeuwd raken door je aangeleerde eigenschappen, die wij drijfveren noemen. Missie-eigenschappen zijn eigenschappen die rechtstreeks afkomstig zijn uit de bron, door sommigen ook wel God genoemd. Denk bijvoorbeeld aan Vreugde, Vrede, Liefde en Overvloed. Iedereen heeft een eigen uniek setje met missie-eigenschappen, dat zich overigens kan uitbreiden door persoonlijke groei. Niet omdat er dan één bijkomt, maar omdat je aangeleerde eigenschappen aflegt, waardoor je missie-eigenschappen weer de ruimte krijgen. In deze serie artikelen beschrijven we de vijf missie-eigenschappen die de meeste invloed hebben op ons dagelijks leven in deze maatschappij: Vrijheid, eenheid, verbinding, kind zijn en authenticiteit.