Boek Leven in balans en gewoon gelukkig zijn Ontdek ons boek: Leven in balans en gewoon gelukkig zijn

Alles in Balans

Normaal of natuurlijk?

Het lijkt wel alsof we ze de laatste tijd steeds vaker horen: verzuchtingen met het woord ‘normaal’. ‘Wanneer gaan we weer terug naar normaal?’ ‘Die relschoppers (of wie dan ook) moeten eens normaal doen!’ Enzovoort, enzovoort. Maar wat is eigenlijk normaal? En verlangen we wel echt naar normaal of zouden we liever kiezen voor natuurlijk?

Letterlijk gezien betekent normaal ‘volgens de norm’. Dus alles wat voldoet aan de algemeen geldende normen, is in feite normaal. Dat zou betekenen dat de huidige situatie, inclusief coronamaatregelen (of je het er nu mee eens bent of niet) uiterst normaal is. Het voldoet immers aan de nu geldende (al dan niet opgelegde) normen.

Normen en waarden

Het begrip normen & waarden wordt in onze samenleving van oudsher gezien als een groot goed. Iets wat we moeten koesteren en wat we onze kinderen mee zouden moeten geven. Vaak vanuit de wens dat zij er straks dezelfde normen en waarden op nahouden als wij…

Maar moeten we eigenlijk wel zo blij zijn met al die ‘normen en waarden’?  In de mensbenadering die wij gebruiken in onze coaching, zien wij een overdreven hechting aan normen & waarden als een aangeleerde eigenschap. Een drijfveer, zoals wij dat noemen. En drijfveren of aangeleerde eigenschappen kosten energie, vragen om kracht zetten en putten je uit. Je komt niet of moeilijk in de flow die hoort bij je aangeboren eigenschappen die de bedding vormen voor jouw persoonlijke missie hier op aarde.

Veiligheid

Onder de drijfveer ‘normen & waarden’ zit trouwens nog een andere, diepere drijfveer, en dat is de ‘oerdrijfveer’ behoefte aan veiligheid. Veiligheid is een basisbehoefte en als daar van jongs af aan niet of onvoldoende in is voorzien, zoek je vaak manieren om toch een gevoel van veiligheid te creëren. Afhankelijk van wat jij hebt gemist tijdens het volwassen worden, of van wat je hebt meegekregen, ontwikkel je dan vaak een meer specifieke drijfveer (zoals de hechting aan normen & waarden) om dat gevoel van veiligheid alsnog te creëren. Een schijnveiligheid, weliswaar, maar het kan comfortabel voelen als je op alles wat je ziet en ervaart jouw normen en waarden kunt loslaten. Zo maak je een duidelijk onderscheid tussen wat wel en wat niet in jouw wereld past.

Overlevingsstrategieën

Bij de drijfveer ‘hechting aan normen & waarden’ kunnen verschillende overlevingsstrategieën horen. Zo ben je wellicht iemand die vaak een zin begint met: ‘Ik vind dat…’ Het kan zijn dat je de neiging hebt om alles en iedereen te vergelijken en te beoordelen, met jezelf als standaard. Het kan ook heel goed zijn dat je doorgaans (veel!) verwachtingen hebt van anderen. En dat je, mede daardoor, snel en vaak teleurgesteld of gefrustreerd raakt. Ook een neiging om je slachtoffer te voelen kan horen bij deze drijfveer.
Een hechting aan normen & waarden uit zich bij iedereen anders, dus het kan zijn dat je je slechts in één van deze overlevingsstrategieën herkent, maar mogelijk herken je ook alles wat hier staat.

Willen we ons leven slijten in een
situatie van schijnveiligheid?

De vraag is nu wat een hechting aan normen & waarden je oplevert. Waarschijnlijk niet meer dan een ‘vals’ gevoel van veiligheid. 
Het kan goed zijn dat die algemene behoefte aan ‘normaal’ gedrag of een ‘normale’ situatie ook gewoon voortkomt uit een behoefte aan veiligheid. Maar willen we ons leven slijten in een situatie van schijnveiligheid? Of durven we uit die gevangenis te stappen door normaal te vervangen door natuurlijk?

Jouw natuurlijke zelf

Want wellicht is het antwoord heel anders als je je afvraagt of bepaald gedrag natuurlijk is in plaats van normaal. Soms is gedrag dat niet aan de normen voldoet weliswaar ongewenst, maar wél natuurlijk. En als je dát weet, kun je er misschien in goed overleg iets aan doen zonder het eerst te veroordelen.
Verlangen naar een ‘natuurlijke’ in plaats van ‘normale’ leefsituatie is alleen maar heel gezond. Sterker nog: die kun je op kleine schaal al creëren door zoveel mogelijk je natuurlijke zelf te zijn. Wij dagen je graag uit! En we zijn natuurlijk heel benieuwd wat je natuurlijke zelf zijn in jouw geval zou betekenen...