Boek Leven in balans en gewoon gelukkig zijn Ontdek ons boek: Leven in balans en gewoon gelukkig zijn

Alles in Balans

Wat maakt dat het klikt?

Zijn dat je aangeleerde of aangeboren eigenschappen?

Als je een vriendschap sluit of je wordt verliefd, wat zijn dan de dingen die maken dat het ‘klikt’? Zijn dat de eigenschappen die jou en de ander uniek maken, die echt bij jullie horen? Of zijn het juist de aangeleerde eigenschappen die jou aantrekken in de ander? Je bent je hier misschien niet altijd van bewust, maar het onderscheid is van wezenlijk belang voor een duurzame relatie. Als je tenminste voor werkelijke verbondenheid gaat. 

In onze mensbenadering maken wij nadrukkelijk onderscheid tussen aangeleerde eigenschappen, die wij drijfveren noemen, en aangeboren eigenschappen. Die laatste noemen wij missie-eigenschappen, omdat ze onlosmakelijk verbonden zijn met jouw persoonlijke missie, met dat wat jij als unieke persoon komt doen op deze aarde.
‘Als het goed is, zijn jullie verliefd geworden op elkaars missie-eigenschappen’, zeggen wij wel eens tegen stellen in de relatiecoaching. En vaak is dat ook zo. Je valt op iemand omdat hij zo heerlijk impulsief is (wat te maken kan hebben met de missie-eigenschap Kind zijn). Of bijvoorbeeld omdat de ander je altijd begrijpt en je je veilig bij hem voelt (wat kan voortkomen uit de missie-eigenschap Verbinding). Wellicht werd je ook aangetrokken door de leuke dingen die de ander altijd weet te bedenken en te maken (waarschijnlijk een voortvloeisel uit de missie-eigenschap creativiteit).

De missie-eigenschappen zijn de eigenschappen die je doen schitteren

De missie-eigenschappen zijn de eigenschappen die je doen schitteren. Zonder dat je daar enige moeite voor hoeft te doen, want het gaat gewoon vanzelf.
Toch komt het (een enkele keer) voor dat iemand zegt: ‘Nee, ik ben niet op die missie-eigenschappen gevallen, maar juist op dat linker rijtje eigenschappen’ (in de overzichten die wij met mensen maken van hun eigenschappen, komen de aangeleerde eigenschappen, ofwel de drijfveren, altijd links te staan).
‘Ik ben gevallen op haar perfectionisme en op haar doelgerichtheid, ze krijgt altijd alles voor elkaar!’

Oei, dat is wel even een dingetje. Want stel dat deze vrouw ‘Vrijheid’ heeft als één van haar missie-eigenschappen. En ze komt er door zichzelf te ontwikkelen steeds meer achter dat haar aangeleerde eigenschappen die hang naar vrijheid in de weg zitten. Dus ze besluit haar aangeleerde eigenschappen af te leren, of ze in elk geval tot zo’n niveau terug te brengen, dat ze niet meer haar hele leven beheersen. Zodat er weer ruimte komt voor de dingen waarvoor ze hier eigenlijk kwam. Dan heeft de man een probleem, want dat beeld waar hij verliefd op werd, is dus niet degene die deze vrouw wezenlijk is.

Wat herken je in elkaar?

Datzelfde komt voor in vriendschappen. Je hebt elkaar gevonden omdat je je zo herkent in elkaar. Maar wat herken je dan? Je drang om continu alles te verbeteren (drijfveer Verbetering)? Je neiging om overal een wedstrijdje van te maken (een uiting van de drijfveer Doelen stellen)?
Of ben je juist zo gek op die vriend of vriendin omdat hij of zij overal zo van kan genieten (wat te maken kan hebben met de missie-eigenschap Vreugde)? 

Wie ben jij echt?
En hoe kom jij, privé en zakelijk
Het best tot je recht?

Wie jij echt bent, wordt uitgedrukt in je missie-eigenschappen. Je aangeleerde eigenschappen ben je niet echt. Die kunnen soms wel handig zijn, zeker zakelijk gezien. Welke werkgever is niet blij met iemand die heel doelgericht is en in een bepaalde mate ook nog eens perfectionistisch? 
Je drijfveren zijn dan ook ideaal om dingen in de maatschappij te bereiken. En dat is het nou net. Daar heb je dus (soms) aangeleerde eigenschappen voor nodig die niet echt bij jou horen. En zo lang ze niet jouw aangeboren eigenschappen overschaduwen, zolang ze jouw persoonlijke missie niet in de weg staan, kun je ze prima inzetten als het nodig is. Maar om er nou een diepe vriendschap of liefdesrelatie op te baseren…
Als je lief wilt zijn voor jezelf, kun je beter op zoek gaan naar mensen bij wie je beter tot je recht komt.