Boek Leven in balans en gewoon gelukkig zijn Ontdek ons boek: Leven in balans en gewoon gelukkig zijn

Alles in Balans

Training Mediation, Missie en Drijfveren

Je bent manager, mediator, coach of een andere professional en goed in je vak. Maar soms word je overvallen door een plotselinge wending in het gesprek en loop je vast.

Herken je één of meer van de volgende situaties?

 • Je loopt tijdens een gesprek vast op weerstand van de partijen
 • Je komt niet door een muur van principes heen
 • Eén van de deelnemers wil zich niet committeren terwijl je er bijna bent, de één is een control freak, de ander laat zich uit in harde bewoordingen en de derde lijkt wel niet vooruit te willen komen. En wat te denken van die mensen die er wel zijn maar er in wezen niet bij zijn...
 • Je ervaart zelf weerstand bij één of meer van de gesprekspartners waardoor je objectiviteit en neutraliteit in gevaar komen
 • Je voelt je tijdens gesprekken wel eens onrustig en gespannen, wat een negatieve invloed kan hebben op je vaardigheden en de loop van het gesprek
 • Je bent soms geneigd om partij te kiezen en dat geeft stress
 • Je vindt het moeilijk om je grenzen aan te geven
 • Je vindt het moeilijk om de focus te houden en ervaart ‘gedoe’ als beklemmend
 • Je vindt het soms lastig om de controle los te laten waardoor gesprekspartners niet die oplossingen kunnen vinden die voor henzelf het belangrijkst zijn.

Drijfveren

Als het gesprek helemaal vastzit, zelfs nadat je alles uit de kast hebt gehaald, heb je grote kans dat je tegen de drijfveren van je klanten bent aangelopen. Of wellicht die van jezelf! De psychologische drijfveren die allesbepalend zijn voor ons gedrag en invloed hebben op onze mentale huishouding en je hele dagelijks leven.

Diezelfde psychologische drijfveren zijn er trouwens ook de oorzaak van dat het conflict uberhaupt bestaat. Eigenlijk weten we allemaal wel dat een conflict vaak maar voor een klein deel gaat over de inhoud. Het gaat veel meer om de existentiële waarden. En laten die nou vaak helemaal ondergesneeuwd zijn door onze psychologische drijfveren!

Wat zijn drijfveren?

Drijfveren ontstaan in de loop van ons leven en worden bepaald door zaken als opvoeding, school, maatschappij en omgeving. Vaak laten we ons onbewust het grootste deel van de tijd leiden door onze drijfveren. Maar wat zijn precies die drijfveren? En wat ligt eronder? Wie was je als kind, toen je drijfveren nog niet of minder sterk ontwikkeld waren? En wie zou je zijn als je je niet (meer) zou laten belemmeren door die drijfveren? Ook daar gaan we naar kijken.

Mediation en Drijfveren

In de training Mediation, Missie en Drijfveren leren managers, coaches, mediators en andere professionals zichzelf én de persoonlijkheid van hun gesprekspartners of klanten te doorgronden door (onbewuste) psychologische drijfveren te herkennen. Op die manier krijg je veel gemakkelijker de werkelijke belangen boven water.

Ontwikkel je mensenkennis

Voor een manager, coach of mediator is mensenkennis is onontbeerlijk. Wat voor medewerkers of klanten heb je tegenover je? Hoe kun je ze het beste benaderen als je het gesprek soepel wilt laten verlopen en als je met elkaar iets wilt bereiken? En op welke knoppen moet je als mediator vooral niet drukken? Als je de onbewuste drijfveren van mensen kent, heb je sneller je klanten en gesprekspartners in kaart. Dan weet je wat ze drijft en kun je de communicatie optimaal afstemmen.

Onbewuste drijfveren bepalen de psychologische belangen achter de formele standpunten. In de meeste gevallen kennen mensen hun eigen drijfveren niet, omdat menselijk gedrag nu eenmaal overwegend onbewust is. Ken je iemands drijfveren, dan weet je waar hij of zij onder alle omstandigheden op uit is en kun je gerichter naar een oplossing werken. De training helpt je aan extra mensenkennis die je direct en praktisch kunt inzetten.

Inzicht in persoonlijkheden

Je krijgt meer inzicht persoonlijkheden van je medewerkers, klanten of gesprekspartners, die daardoor automatisch meer inzicht krijgen in hun eigen persoonlijkheid en die van elkaar. Daardoor volgt meer begrip voor elkaar, wat de weg vrij maakt voor een bevredigend gesprek of een passende mediationovereenkomst.

Voor wie is deze training geschikt?

De training is geschikt voor managers, coaches en mediators die zich bewust zijn van hun eigen rol en aandeel in het wel of niet slagen van een samenwerking, gesprek of mediation.

Inhoud Mediation, Missie en Drijfveren

Gedurende de training wordt onder meer aandacht besteed aan:

 • Het leren herkennen van onbewuste drijfveren (en belangen) van anderen;
 • het doorzien van de onbewuste psychologische belangen bij een conflict;
 • het ontdekken van je eigen drijfveren en de rol die deze drijfveren spelen in de contacten met je medewerkers of klanten;
 • Het definiëren van jouw persoonlijke missie;
 • het maken van verbinding met anderen op basis van drijfverenkennis;
 • bewustzijn van gehechtheid aan een conflict: hoe leg je aan je gesprekspartners uit dat hier sprake van kan zijn?
 • het neutraliseren van (onbewuste) weerstand bij jezelf en bij anderen.

Trainers

De trainers zijn:

Arjen Houterman
Mediator, relatiedeskundige, individuele coach, en trainer 

Judith Flapper
Trainer, coach en communicatiespecialist

 

De drie trainingsdagen

De training bestaat uit drie dagen intensieve training, reflectie en praktijkgerichte oefeningen op basis van casussen en jouw eigen inbreng. De drie dagen zijn onderverdeeld in twee opeenvolgende dagen, met een overnachting en een terugkomdag.

Dag 1

De eerste dag richt zich primair op zelfinzicht en het ontdekken van de eigen persoonlijke missie en drijfveren. Resultaat: veel nieuwe inzichten in jezelf en veel aha-momenten, waarbij soms eindelijk het kwartje valt als het gaat om zaken waar je in het dagelijks leven steeds tegenaan loopt.

Dag 2

De tweede dag is vooral gericht op het herkennen van drijfveren bij anderen. Daarnaast maken we een start met de praktijkgerichte inzet van de nieuw verworven kennis.

Tussen dag 2 en 3

In de periode tussen de tweede en derde dag zal je gevraagd worden het geleerde in praktijk te brengen en/of casussen mee te nemen (uiteraard geanonimiseerd).

Dag 3

De derde dag richt zich primair op het praktisch gebruiken van de kennis en technieken van de eerste twee dagen, op basis van ingebrachte casussen en persoonlijke uitdagingen.

NB: Alles wat in de training naar voren komt is en blijft binnen de muren van de trainingslocatie en gedachten van de trainers en deelnemers.