Boek Leven in balans en gewoon gelukkig zijn Ontdek ons boek: Leven in balans en gewoon gelukkig zijn

Alles in Balans

Relatievaardigheden Manifest

Wat is er nodig voor een bevredigende relatie? En waarom komt dit in deze samenleving zo weinig tot stand? Dat is een vraag waar wij ons dagelijks mee bezig houden en waarover we onderstaand manifest schreven.

Wat is er nodig voor een bevredigende relatie?

 • Je voelt je volledig veilig bij de ander
 • Je voelt je vrij om jezelf te zijn
 • Je ervaart een gevoel van gelijkwaardigheid over en weer
 • Je kunt gemakkelijk verbinding maken met de ander (zie hieronder voor onze definitie)
 • In gesprekken is er naast het uitwisselen van feiten ook aandacht voor je beleving 
 • Je deelt niet alleen je eigen beleving maar vraagt ook naar de beleving van de ander 

Dit geldt niet alleen voor liefdesrelaties maar voor alle belangrijke relaties in je leven.

Wat is verbinding?

Verbinding is de olie in de machine van elke relatie. Om werkelijke verbinding te kunnen maken, is het op de eerste plaats belangrijk dat je je veilig voelt. Zowel in jezelf als met de ander. Veilig genoeg om frank en vrij over je emoties en gevoelens te kunnen praten, en over hoe ze tot stand zijn gekomen. Maar ook over je gedachten en ideeën. Dit zonder te worden overgenomen door je emoties. En zonder het gevoel dat je veroordeeld wordt door de ander. Je luistert zonder oordeel en met gebruik van je inlevingsvermogen. Terwijl je weet en checkt of de ander je verstaat en begrijpt. 

Hoe komt het dat dit vaak zo moeilijk tot stand komt?

We hebben niet van jongs af aan geleerd om te delen wat er in je omgaat. En vaak ervaren mensen  niet voldoende veiligheid om dit uit zichzelf te doen. Ook leren we in deze samenleving niet van jongs af aan om met emoties om te gaan en daar je verantwoordelijkheid voor te nemen. Daardoor zijn we sneller geneigd om ons te laten leiden door onze emoties. En zodra je overgenomen wordt door je emoties, verbreek je de verbinding met jezelf en daardoor ook de verbinding met de ander. 

Wat kun je hieraan doen?

Er is een stevige en tegelijkertijd liefdevolle revolutie nodig met de volgende boodschap:

 • Iedereen heeft altijd en overal het recht om zichzelf te zijn;
 • Het is gezond en fijn om te delen wat er in je omgaat;
 • Iedereen heeft altijd en overal het recht op een communicatie op gelijkwaardig niveau;
 • Het is belangrijk om te leren omgaan met je eigen emoties;
 • Het is jouw verantwoordelijkheid om te dealen met jouw emoties; 
 • Om conflicten te voorkomen, is het belangrijk om inzicht te krijgen in hoe ze ontstaan;
 • Door inzicht te krijgen in conflicten kun je leren om bestaande conflictpatronen te doorbreken;
 • De wereld wordt er mooier van als we allemaal in verbinding communiceren. 

Wie gaan deze revolutie in gang zetten?

Deze revolutie kan het beste in gang gezet worden door de mensen die dit al als vanzelfsprekend kunnen. Denk bijvoorbeeld aan de mensen van RCO De Hoofdzaak, die vanuit hun eigen ervaring(sdeskundigheid) op een gelijkwaardige manier met anderen in gesprek gaan. En verder natuurlijk iedereen die zich geroepen voelt.

Wat kan Alles in Balans hieraan bijdragen?

Mensen die dit beroepsmatig willen toepassen trainen volgens het 'teach the teacher principe’. Wij passen dit gedachtegoed al jarenlang toe in al onze vormen coaching (individuele coaching, relatiecoaching, groepscoaching en conflictcoaching) en trainingen.

Waarom is verbinding zo belangrijk?

Als je in verbinding bent met de ander, voel je je veilig en gezien. Echte verbinding heeft in feite geen woorden nodig. Maar woorden zijn wel nodig om elkaar te blijven volgen en begrijpen in het dagelijks leven.
Het regelmatig benoemen van je interne processen is daarom belangrijk om relaties te verstevigen, goed te houden en te verdiepen. Maar ook om conflicten op te lossen. In verbinding is elk probleem oplosbaar.

De ander leert je beter kennen en kan zo beter rekening houden met dat wat voor jou belangrijk is

Verbinding maken doe je onder meer door te vertellen wat er in je omgaat, en dan met name als het gaat om emoties en gevoelens. Zo geef je de ander een inkijkje in wie je bent. De ander leert je beter kennen en kan zo beter rekening houden met dat wat voor jou belangrijk is.

Gelijkwaardigheid en veiligheid

Door op deze manier de verbinding aan te gaan met anderen, creëer je gelijkwaardigheid en veiligheid. De ander voelt en hoort geen oordeel, waardoor gesprekken soepeler verlopen en er duidelijkheid en begrip ontstaat naar beide kanten. Op die manier kan het vertrouwen groeien en verstevig je de relatie. 

Delen vanuit rust

Let er wel op dat je je interne processen deelt zonder dat je overgenomen wordt door je emoties. Het is goed om je emoties te benoemen, maar dan vanuit rust. Zodra de emoties het van je overnemen, raak je de verbinding met jezelf kwijt en daarmee de hart-tot-hart verbinding met de ander. 

Waarom dit manifest? 

Sinds enige tijd zijn wij met een groep professionals in de gemeente Alkmaar in gesprek over relaties. De gemeente is vertegenwoordigd, het CJG, de GGD, MEE & de Wering, de Hoofdzaak en nog enkele andere instellingen en zelfstandig werkende mediatiors, therapeuten en coaches zoals wij. Insteek was het toenemende aantal scheidingen en de vraag hoe je de gevolgen hiervan voor kinderen kunt verzachten. In de regio nemen gemeenten in dit kader deel aan het Scheidingsplein. Dat doet de gemeente Alkmaar ook, maar die koos er tegelijkertijd voor om de diepte in te gaan. Vanuit de gedachte dat het mooi is om mensen in een scheiding bij te staan, maar dat het nóg mooier zou zijn als je mensen in een eerder stadium kunt ondersteunen, zodat het misschien wel helemaal niet tot een scheiding hoeft te komen. Er werd een groot aantal professionals uitgenodigd die zich in Alkmaar met dit onderwerp bezighouden en met elkaar zijn we al twee jaar in gesprek. Wat leidt tot mooie inzichten. En wat ons inspireerde om dit manifest op te stellen, vanuit de principes waarmee wij dagelijks werken in onze coachingspraktijk.